shutterstock_731051713

Förbättrat skydd av persondata i rapporter

Vi arbetar kontinuerligt med tjänstens säkerhet och gör förbättringar där så är möjligt. Därför ändrar vi utskicket av rapporter så att det skickas en länk till administratörerna istället för att rapporten bifogas i mailet. Detta är för att hjälpa våra kunder att efterleva GDPR. Rapporten blir då inte liggande i inkorgen utan raderas automatiskt efter 30 dagar.

Tidigare har rapporten skickats bifogat i mailet, detta resulterade i att den fanns kvar i inkorgen även om man läst mailet om man inte själv valt att radera mailet.

sos_access_v4

Personlarm i mobilen nu stöd för SOS Access V4

Tidigare i år offentliggjorde vi att vi påbörjat arbetet med att integrera med SOS Access V4 som är ett protokoll för larmöverföring vilket möjliggör att ansluta Crystal Alarm till flera larmcentraler. Nu kan vi med glädje meddela att vi söndag den 18e oktober lanserade den version av molntjänsten som har testats med det nya protokollet. Nu kommer alltså larmcentraler som använder SOS Access V4 finnas som alternativ för er med Enterprise som vill koppla Crystal Alarm till en extern larmcentral.

Automatiska provlarm

Helautomatiska provlarm

En spännande nyhet för er som har Enterprise är den nya automatiska provlarmsfunktionen. Den är bra eftersom man kan låta personalen provlarma både för att träna på att larma och för att kontrollera att allt fungerar som det skall. För att aktivera provlarmsfunktionen på kontot måste man ta kontakt med oss, men en inställning för detta kommer till Självserviceportalen i framtiden. Användaren aktiverar själv provlarm i provlarmsportalen, ett nytt webbgränssnitt där man får ange sitt mobilnummer och en auktoriseringskod för att sätta sin telefon i provlarmsläge i 15 minuter. Larm som skapas när telefonen är i provlarmsläge går inte till larmcentral och kollegor utan användaren får själv alla resultat från larmet direkt i webbläsaren. Vid uppstart kan vi hjälpa till att skapa auktoriseringskoder för samtliga användare. För att genomföra ett provlarm på en enstaka användare kan man följa instruktionerna nedan:

 1. Välj vem som ska provlarma i Självserviceportalen.
 2. Tryck på den gröna ”Active” rutan som visas efter telefonnumret och klicka ”Reset authorization code”.
 3. Den utvalde provlarmaren kommer att få ett SMS av Crystal Alarm med en auktoriseringskod. När du fått koden skriver du sedan in detta i webbläsaren: http://<aktiveringskod>.crystalalarm.com/testalarm
 4. Provlarmaren behöver ange telefonnummer och auktoriseringskoden som denna fått via SMS samt aktiveringskoden som tilldelats av Crystal Alarm vid uppstart av företagets konto. Auktoriseringskoden finns kvar efter provlarmet och kan användas igen vid framtida provlarm. Det kan vara värt att veta att koden låses automatiskt om man skriver in fel kod vid tre tillfällen. Om detta sker måste en administratör skapa upp en ny kod.
 5. Efter uppgifterna är ifyllda på testsidan kommer mobilen automatiskt att gå in i provlarmningsläge i 15 min. Nu är det bara att larma så sköter den automatiska provlarmsfunktionen resten. Det finns rutor som bockas av allt eftersom larmets funktioner kontrolleras, larmet är mottaget, att positioneringen fungerar, att larmet är hanterat och slutligen att larmet är stängt och provlarmsläget är avslutat. Vill man kan man även klicka på en länk för att se en karta med positionen angiven.

Den automatiska provlarmningen gör det lättare för er att provlarma ofta och minskar belastningen på larmcentralen. Genom att provlarma ofta säkerställer man att utrustningen fungerar. Man får också bra träning och det blir lättare att göra rätt i skarpt läge.

Provlarmsläget är aktiverat.
Larmet är hanterat och stängt och därmed avslutas provlarmsläget.

shutterstock_1033972225

Ny visualisering av självtestresultat

Denna funktion kommer göra det enkelt för användare att genomföra en självtest direkt i appen. Resultaten sparas och skickas automatiskt till administratörerna. Självtestet visar om någon användare har felaktiga konfigurationer med diverse funktioner i appen.

Med denna funktion går det även att sortera ut användare som har en avvikelse i självserviceportalen. Detta gör det enkelt för administratörer att se vilka användare som har felaktiga konfigurationer. Det som också visas är batterinivån för eventuell ansluten Crystal Button (vänster bild).

shutterstock_1057013618

Påminnelse om tidslarm

En uppdaterad version av det populära tidslarmet. Denna uppdatering gör det möjligt för oss att ringa upp användaren som har igång tidslarmet och påminna om att larmet håller på att löpa ut. Påminnelsen går nu både via signal i mobilen och via telefonsamtal från Crystal Alarm. Detta kan bidra till att färre larm går ut där en användare har glömt att stänga av sitt tidslarm.

Crystal Alarm ringer upp användaren som aktiverat tidslarmet och påminner om att tiden håller på att löpa ut.

Funktionen kommer också att kunna ringa upp kollegor om larmet inte hanterats inom en viss tid. Det blir därmed en extra påminnelse om man som kollega av någon anledning missar de ljudsignaler som kommer från Crystal Alarm när en kollega larmar.

report-3050965_1920

Dagliga rapporter för säker hemkomst & tidslarm

Med den nya funktionen som vi precis lanserat kan ansvariga få en daglig rapport med en lista över vilka användare som aktiverat och avaktiverat säker hemkomst och tidslarm. Listan gör det lätt för de ansvariga att följa upp så att de viktiga funktionerna används kontinuerligt av personalen.

Det som visas i listan är:

 • Larmets starttid
 • Larmets sluttid
 • Vem som aktiverat (Namn och nummer)
 • Text (Exempelvis från Arbetsuppgift, NFC-tagg eller Fritext)
 • Typ av larm (Tidslarm eller Säker Hemkomst)
 • Status (Avbrutet eller Aktivt)
 • Identifierare för det specifika larmet

Kontakta oss gärna om ni är intresserad av att testa denna funktion! 

notepad-117597_1280

Ny funktion: Fritext

Denna funktion innebär att användare enkelt kan lägga till en text direkt i appen. Texten kommer att skickas ut i samband med larmet vilket gör det enklare för larmmottagaren att vidta rätt åtgärder.

Fritext kan exempelvis användas för att beskriva:

 • Vad personen har för status/arbetsuppgift
 • Vart personen befinner sig exempelvis adress, våning, lägenhetsnummer
 • Vad som ska göras när denna person larmar
Ny funktion: Fritext i larm

Om intresse finns att använda Fritext kontakta oss gärna så kan vi aktivera funktionen åt er. Framöver kommer Fritext att lanseras som en valbar funktion som man själv kan aktivera i Självserviceportalen.

shutterstock_114276520

Integration med SOS Alarm

Inom kort kommer det gå att skicka larm från Crystal Alarm till SOS Alarm vilket är en bra lösning om man inte kan eller vill ta hand om alla larm själv. När integrationen är klar kommer man kunna välja mellan: AVARN/Nokas, GDM, SOS Alarm och Säkerhetscentralen. Vi jobbar kontinuerligt med att koppla upp alla larmcentraler som våra kunder vill använda. Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att koppla in till någon av larmcentralerna nedan så hjälper vi er att komma igång!

Länk till uppkopplade larmcentraler:
Avarn
GDM
Nokas
SOS Alarm
Säkerhetscentralen

skolavslutning

Den blomstertid nu kommer

Nu är det sommarlov och många ser nog fram emot en härlig ledighet där man kan släppa arbetet. Ett sätt att släppa jobbet är att göra en summering av vad som hänt under läsåret. En sak som förhoppningsvis inte hänt på just din arbetsplats är att det skett hot och våld som skapat en otrygg arbetsmiljö för dig, dina kollegor och eleverna. Dessvärre förekommer det numera oftare hot och våld i svenska skolor och man övar inte bara längre utrymning utan även inrymning, även kallad lock down.

Den ökade risken för incidenter medför en obekväm situation för både anställd och arbetsgivare. 

Enligt Arbetsmiljölagen 1993:2 7§ och 1982:3§ har arbetsgivaren en skyldighet att tillhandahålla larmutrustning där så krävs. Många av de incidenterna i skolor som rapporterats i nyheterna skulle troligen kunna avhjälpts med en larmutrustning. Vi har därför skapat en tjänst – Crystal Alarm – som ökar tryggheten för alla på skolan.

Crystal Alarm läggs in som en app i era befintliga mobiltelefoner och ger möjlighet att larma kollegor eller larmcentral. Larmet går flera vägar och skapar en medlyssning mellan larmparterna som också får tillgång till den nödställdes position. Vi har även utvecklat en extern larmknapp för att göra det ännu enklare att larma vid en nödsituation. 

Förutom möjlighet att skicka direktlarm vid akut fara, så finns det funktioner som: 

 • tidslarm – ökad säkerhet vid ensamarbete 
 • säker hemkomst – bekräftelse på att personalen kommit hem 
 • larm från dator – med en enkel tangentbordstryckning kan en medarbetare påkalla uppmärksamhet och snabbt få uppbackning av t.ex. kollegor. Denna lösning kan vara bra på expeditionen.

Larmen tas emot av kollegornas mobiler, egen larmcentral och/eller en extern larmcentral. 

Tillsammans med Engelska Skolan i Sundsvall har vi utvecklat en skolversion av Crystal Alarm. Den innehåller utöver standardutbudet funktioner som Lock Down och inomhuspositionering.

Det är alltså möjligt att öka tryggheten hos personal och samtidigt tillgodose lagkraven med hjälp av Crystal Alarm och detta till en låg kostnad per månad. Crystal Alarm är användarvänlig trots ett komplext bakomliggande system.

Titta gärna på filmen som beskriver hur det fungerar

Har du lust att träffas för att se om vår tjänst täcker ert behov att se till att skolan blir en tryggare plats? 

Önskar dig en trevlig sommar!

nurse

Tryggare personal ger tryggare vård för patienterna

Om personalen är trygg får patienterna bättre och säkrare vård. Det visar en studie gjord på 2300 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor gjord av Forskningsprojektet Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder vid Göteborgs universitet.

Om personalen känner sig trygg, har lagom arbetsbelastning och tydliga rutiner blir vården bättre för patienterna. Omvänt visar studien att höga arbetskrav och rutiner där man helt förlitar sig på den enskildes kunskaper att agera självständigt från situation till situation leder till stress, psykisk ohälsa och lägre effektivitet.

Ring oss