Förbättrat skydd av persondata i rapporter

Crystal Alarm / Nyheter /

Förbättrat skydd av persondata i rapporter

Förbättrat skydd av persondata i rapporter

Vi arbetar kontinuerligt med tjänstens säkerhet och gör förbättringar där så är möjligt. Därför ändrar vi utskicket av rapporter så att det skickas en länk till administratörerna istället för att rapporten bifogas i mailet. Detta är för att hjälpa våra kunder att efterleva GDPR. Rapporten blir då inte liggande i inkorgen utan raderas automatiskt efter 30 dagar.

Tidigare har rapporten skickats bifogat i mailet, detta resulterade i att den fanns kvar i inkorgen även om man läst mailet om man inte själv valt att radera mailet.

Senaste nytt