NFC tagg för inomhuspositionering

Bättre inomhuspositionering med iBeacons

GPS fungerar som bekant klockrent utomhus men många av våra användare har behov av att se den nödställdes position inuti en byggnad. Men hjälp av iBeacons kan man se exakt var en person som larmat befinner sig, precis i vilket rum och på vilken våning.

Marknaden för Beacons är just nu glödhet och användningsområdena är många. Just iBeacon är ett standardformat utvecklat av Apple som sänder ut signaler till mobilappar (både iOS och Android). På så sätt kan anpassad information skickas till mobilanvändare och starta vissa förprogrammerade åtgärder beroende på var användare befinner sig. Bara fantasin sätter gränser för hur Beacons kan komma till nytta.

På Crystal Alarm har vi använt tekniken för att exakt kunna positionera en användare inne i en byggnad. iBeacons placeras ut på valda ställen i en byggnad och de skickar löpande positionsangivelser till personalens mobiltelefon. Positionen på närmaste iBeacon följer med när larmen tas emot av våra system och larmcentralen.

skolavslutning

Den blomstertid nu kommer

Nu är det sommarlov och många ser nog fram emot en härlig ledighet där man kan släppa arbetet. Ett sätt att släppa jobbet är att göra en summering av vad som hänt under läsåret. En sak som förhoppningsvis inte hänt på just din arbetsplats är att det skett hot och våld som skapat en otrygg arbetsmiljö för dig, dina kollegor och eleverna. Dessvärre förekommer det numera oftare hot och våld i svenska skolor och man övar inte bara längre utrymning utan även inrymning, även kallad lock down.

Den ökade risken för incidenter medför en obekväm situation för både anställd och arbetsgivare. 

Enligt Arbetsmiljölagen 1993:2 7§ och 1982:3§ har arbetsgivaren en skyldighet att tillhandahålla larmutrustning där så krävs. Många av de incidenterna i skolor som rapporterats i nyheterna skulle troligen kunna avhjälpts med en larmutrustning. Vi har därför skapat en tjänst – Crystal Alarm – som ökar tryggheten för alla på skolan.

Crystal Alarm läggs in som en app i era befintliga mobiltelefoner och ger möjlighet att larma kollegor eller larmcentral. Larmet går flera vägar och skapar en medlyssning mellan larmparterna som också får tillgång till den nödställdes position. Vi har även utvecklat en extern larmknapp för att göra det ännu enklare att larma vid en nödsituation. 

Förutom möjlighet att skicka direktlarm vid akut fara, så finns det funktioner som: 

  • tidslarm – ökad säkerhet vid ensamarbete 
  • säker hemkomst – bekräftelse på att personalen kommit hem 
  • larm från dator – med en enkel tangentbordstryckning kan en medarbetare påkalla uppmärksamhet och snabbt få uppbackning av t.ex. kollegor. Denna lösning kan vara bra på expeditionen.

Larmen tas emot av kollegornas mobiler, egen larmcentral och/eller en extern larmcentral. 

Tillsammans med Engelska Skolan i Sundsvall har vi utvecklat en skolversion av Crystal Alarm. Den innehåller utöver standardutbudet funktioner som Lock Down och inomhuspositionering.

Det är alltså möjligt att öka tryggheten hos personal och samtidigt tillgodose lagkraven med hjälp av Crystal Alarm och detta till en låg kostnad per månad. Crystal Alarm är användarvänlig trots ett komplext bakomliggande system.

Titta gärna på filmen som beskriver hur det fungerar

Har du lust att ta träffas för att se om vår tjänst täcker ert behov att se till att skolan blir en tryggare plats? 

Ring gärna David Griff på 070-7860200, eller maila till david.griff@crystalalarm.se

Önskar dig en trevlig sommar!

nurse

Tryggare personal ger tryggare vård för patienterna

Om personalen är trygg får patienterna bättre och säkrare vård. Det visar en studie gjord på 2300 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor gjord av Forskningsprojektet Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder vid Göteborgs universitet.

Om personalen känner sig trygg, har lagom arbetsbelastning och tydliga rutiner blir vården bättre för patienterna. Omvänt visar studien att höga arbetskrav och rutiner där man helt förlitar sig på den enskildes kunskaper att agera självständigt från situation till situation leder till stress, psykisk ohälsa och lägre effektivitet.

securtityontrain

Hög säkerhet och trygghet för tågvärdar

Tågvärdarna på SJ har använt vårt larm sedan 2012. Larm skickas både till trafikledningen i Stockholm eller Göteborg och till närmsta kollegorna. En stor fördel för personalen är att larmet är i deras egen mobil, dvs något de ändå oftast bär med sig. En extra apparat i fickan hade blivit lite mer besvärligt.

Tidsinställt larm

Ibland behöver personalen lämna tåget för att utföra vissa arbetsuppgifter och då aktiverar de tidslarmet. Om larmet inte stängts av inom en viss tid larmas kollegor och larmcentral och får se exakt var kollegan befinner sig.

Larmcentralen får direkt en ljudupptagning från personen som larmar

Personen som larmar i skarpt läge får också lyssnarförbindelse med larmcentralen.

 

nockebybanan

Ökad trygghet för konduktörerna på Nockebybanan och Tvärbanan

Företaget Arriva som driver Nockebybanan och Tvärbanan insåg behovet av ökad säkerhet för konduktörerna när biljettkontrollerna skulle ersättas med SL-stolpar. Efter en del jämförelse mellan olika aktörer valde de Crystal Alarm och är väldigt nöjda både med servicen och med funktionerna.

Ett tryck på Crystal Button så får trafikledningen ett larm. När någon larmar aktiveras automatiskt telefonens mikrofon så att trafikledningen hör vad som händer.

Bra service och utomordentligt system med bra funktionalitet, inte bara vid larm, utan även för uppföljning av testlarm.

”Efter att ha kikat runt på marknaden kunde vi med hjälp av Crystal Alarm med kort varsel implementera ett system som fungerar mycket bra. Bra service och utomordentligt system med bra funktionalitet, inte bara vid larm, utan även för uppföljning av testlarm.” Säger Mattias Wrangtorp, som är projektledare och ansvarig för utrullningen.

Läs mer om projektet här!

 

 

cafe

Dessa regler gäller vid ensamarbete

Ensamarbete är till viss del tillåtet, men det beror så klart på vilka rutiner och verktyg det finns kring säkerhet. Om det finns ett bra larm till exempelvis en chef, kollega eller vaktbolag så är det tillåtet. Då behövs förstås också rutiner för att hantera inkommande larm så att nödvändig hjälp kan komma fram i tid.

Huvudansvaret ligger alltid på din chef som förväntas se till att förebygga risker för olyckor och ohälsa på grund av hot och våld. Prata med din chef eller ditt skyddsombud om vilka rutiner som finns på just din arbetsplats så att du känner dig trygg.

 

schooldesc

Allt fler skolor intresserade av larm med lockdown som ett led i sitt säkerhetsarbete

Behovet av digitala lösningar för att skapa trygghet i skolan ökar. Vi sneglar förstås mot USA där flertalet allvarliga incidenter i skolvärlden skapat otrygghet, men för några år sedan hände det faktiskt här i Trollhättan då en 21-årig maskerad man gick till angrepp mot två elever som tragiskt nog förlorade livet. 

En betydligt mindre dramatisk incident skedde för ett par år sedan på Matteusskolan i centrala Stockholm när en före detta elev återvände till sin gamla skola och uppträdde hotfullt. Små barn satt inlåsta i klassrummen i flera timmar i väntan på polisen. 

Det blir allt vanligare att skolpersonal utbildas för att hantera dessa typer av incidenter. Med Crystal Alarm som stöd kan personalen snabbt larma närmsta kollega eller chef, men i appen finns även stöd för s.k. Lockdown, vilket innebär att larmcentralen kan se till att varken information eller människor lämnar byggnaden. 

skola

Trygghet för personal inom skolan

En ny kartläggning som SVT låtit göra visar att anmälningar om våld i skolor har fördubblats på fem år. Hotbild finns både mot lärare och mot elever, ibland riktigt unga.

Vi på Crystal Alarm tycker att lärare och elever har rätt att känna sig trygga i den miljön de vistas i dagligen. Vi tror inte att vi kommer kunna lösa problemen med en app, men med hjälp av Crystal Alarms app i din mobil med tillhörande larmknapp i fickan kan vi inte bara hjälpa skolledningen att följa arbetsmiljölagen utan också få personalen på skolan att känna sig tryggare.

Vi arbetar också med flera nya funktioner som är anpassade för skolmiljön och som vi hoppas kommer kunna göra stor skillnad i den beredskap och trygghet man känner som personal på en skola.

train

Idag passerade vi 5000 användare

Ytterligare en tågoperatör har upptäckt fördelarna med att ha ett personlarm som personalen enkelt kan bära med sig och på så sätt skapa trygghet. Det innebär att vi nu passerar 5000 användare. Ju fler användare vi har desto större möjligheter har vi att ytterligare förbättra våra produkter och tjänster.

För er som har självserviceportalen har vi i kommande version lagt till ett antal användbara funktioner. Bland annat kan nu larmcentralen få en bra överblick över när användarna varit aktiva i appen. Ett superbra sätt att se ifall det finns ett utbildningsbehov någonstans i organisationen. 

Man kommer också kunna se hur många procent av användarna som är aktiva och hur många som gjort testlarm under de senaste 3 månaderna. Man kommer även att kunna få ut listor på de larm som gjorts och kunna söka på gamla larm med vissa egenskaper.

Det finns i den nya självserviceportalen också möjlighet att hantera larmgrupper och arbetsuppgifter själv, och det finns även möjlighet att publicera ut dessa så att användaren själv kan byta larmgrupp och arbetsuppgift direkt i mobilen.

En annan funktion som görs tillgänglig i samband med att den nya självserviceportalen lanseras är att man kan använda en teknik som kallas NFC för att automatiskt byta larmgrupp eller arbetsuppgift. Exempelvis kan man skanna en tagg på det fordon man använder, eller det mötesrum som man skall vara i. På så sätt så ger man larmcentralen extra information som kan hjälpa till att hantera larmet på bästa sätt.

Kontakta oss