Crystal Alarm – 10 000 användare!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserade

[ffb_paragraph_0 unique_id="pk3copb" data="%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%7D%7D%7D"][ffb_param route="o gen text"] Vi på Crystal Alarm har under en längre period strävat efter att uppnå 10 000 användare. Under förra veckan nådde vi detta mål, vilket…

Fortsätt läsaCrystal Alarm – 10 000 användare!

Köp vår tjänst Crystal Alarm – Personlarm i mobilen från Telia via Kammarkollegiet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserade

Crystal Alarm ingår nu i Telias ramavtal för Telefoni och Telefoni/telekommunikationstjänster.Detta betyder att svenska organisationer som har anslutit sig till upphandlingen kan avropa Crystal Alarm från Telia med hjälp av…

Fortsätt läsaKöp vår tjänst Crystal Alarm – Personlarm i mobilen från Telia via Kammarkollegiet