Sätter ribban för personlarmsadministration tillsammans med Avarn Security

Crystal Alarm / Nyheter /

Sätter ribban för personlarmsadministration tillsammans med Avarn Security

Sätter ribban för personlarmsadministration tillsammans med Avarn Security

Shutterstock

Under de senaste 6 månaderna har vi arbetat tätt tillsammans med larmcentralen Avarn Security för att hitta en bättre lösning för administration av personlarm.
Detta har resulterat i en helt ny integration mellan Crystal Alarm och Avarn Security.
Nu kan en administratör lägga till en ny larmanvändare, komplett med alla detaljer såsom namn, telefonnummer, handlingsplan, behörighetskod. Larmet kan sedan användas omedelbart efter att administratören tryckt ”spara”.
Med en fullständigt automatiserad integration är vi övertygade om att risken för fel kan minimeras och att enkelheten vid upplägg av nya användare gör att man kan utrusta de som behöver personlarm utan väntetid.

Vi har redan flyttat över 30 kunder i den nya lösningen och vi har fått mycket positiva reaktioner från deras administatörer.

Senaste nytt