Köp vår tjänst Crystal Alarm – Personlarm i mobilen från Telia via Kammarkollegiet

Crystal Alarm ingår nu i Telias ramavtal för Telefoni och Telefoni/telekommunikationstjänster.
Detta betyder att svenska organisationer som har anslutit sig till upphandlingen kan avropa Crystal Alarm från Telia med hjälp av detta ramavtal.

Du kan läsa mer på Telias hemsida.

Ring oss