minishutterstock_1377926345-1

Crystal Alarm – Prisjustering

Vi har haft samma priser sedan 2012, och nu är det dags för en prisjustering.

Vi uppdaterar användaravgiften för Enterprise-abonnemanget till 38kr per användare och månad och SMS-avgiften till 0,95kr styck.
Grundavgiften får behålla samma pris som tidigare.
Det nya priset gäller från och med fakturan den 1:a oktober.

Om din organisation har ett avtal med fast pris under en längre period så kommer priset uppdateras när detta medges enligt avtalet.
Om din organisation har ett avtal med en av våra återförsäljare är det återförsäljaren som informerar om eventuella prisjusteringar.

Small Business får också ett nytt pris på 48kr per användare och månad.

Business,People,Join,Puzzle,Pieces,In,Office.,Concept,Of,Teamwork

Sätter ribban för personlarmsadministration tillsammans med Avarn Security

Shutterstock

Under de senaste 6 månaderna har vi arbetat tätt tillsammans med larmcentralen Avarn Security för att hitta en bättre lösning för administration av personlarm.
Detta har resulterat i en helt ny integration mellan Crystal Alarm och Avarn Security.
Nu kan en administratör lägga till en ny larmanvändare, komplett med alla detaljer såsom namn, telefonnummer, handlingsplan, behörighetskod. Larmet kan sedan användas omedelbart efter att administratören tryckt “spara”.
Med en fullständigt automatiserad integration är vi övertygade om att risken för fel kan minimeras och att enkelheten vid upplägg av nya användare gör att man kan utrusta de som behöver personlarm utan väntetid.

Vi har redan flyttat över 30 kunder i den nya lösningen och vi har fått mycket positiva reaktioner från deras administatörer.

cogSmall

Uppdateringar i molntjänsten


Idag har vi lanserat en ny version av Crystal Alarm molntjänst.

Nya funktioner är bland annat möjlighet att ha flera konfigurationer.

Man kan nu aktivera profiler för att bla:

  • Kunna ha ett antal larmanvändare kopplade till larmcentral och
    ett antal som bara larmar internt.
  • Välja att några användare ska kunna använda säkerhemkomst, medans vissa användare inte behöver se den funktionen.
  • Låta varje avdelning ha ett eget uppringningsnummer till arbetsledare, larmcentral eller växel på de specifika kontoren.

För att få reda på mer om denna tjänst eller aktivera det på ert befintliga konto, kontakta oss.

Vår Provlarmsportal har fått en ny design och det har även tillkommit en snabblänk på vår hemsida för att dirigeras till rätt del av ert system. Klicka här för att se hur den ser ut.

Självserviceportalen har också fått sig en rejäl uppfräschning i utseende med nya ikoner och lite ny ordning i sidomenyn

Om menyn i er Självserviceportal inte innehåller alla dessa menyval kan det bero på valda inställningar på ert konto.

updateSmall

Enterprise Large – Nytt abonnemang för komplexa organisationer

Crystal Alarm Enterprise Large är vårt nya abonnemang
för stora och komplexa företag som behöver kunna hantera larm
i en hierarkisk organisationsstruktur.

Det nya abonnemanget möjliggör för underadministratörer
att enbart kunna hantera och visa sina egna användare.
Rapporter som skickas till underadministratörer kommer bara inkludera deras egna användare.

Den nya abonnemangsformen möjliggör även delad fakturering
så att varje avdelning får en separat faktura på sina användare.

Ring oss