lc-tablet2

Larmcentralsprogramvara för Android-enheter

Vi kommer att lansera en helt ny app för vår larmcentral som går att använda på Android och Android tablets. Själva utformningen kommer att vara likvärdig med den larmcentral som finns tillgänglig via webben och som en Windows-applikationen. Appen är enkel att använda och behöver inte några extra inställningar, den hämtar informationen direkt från den befintliga larmcentralen vilket betyder att man inte behöver göra några justeringar. Appen stöds även av Philips Signage-tablets som har inbyggda RGB LED-lampor som börjar blinka i samband med ett larm.

Övervakning och hantering av larm i den nya larmcentralsprogramvaran för Android-enheter
smartmockups_kmujl3by

Ny layout för att installera Crystal Alarm på Android-enheter

Crystal Alarm kräver flera godkännanden för att fungera korrekt. För att göra det tydligt för slutanvändaren varför vi ber om dessa godkännanden och hur de kommer att användas, har vi helt omformat installationsflödet för Crystal Alarm. Detta är också i linje med nya riktlinjer från Google Play Store och därför lanserar vi denna förändring för Android först medan iPhone kommer att följa något senare.

Godkännanden inkluderar till exempel SMS, positionering, mikrofon / samtal och ljudvarningar.

Skärmarna nedan ger en känsla för den nya designen.

Beacon Tuner för Android-enheter

Ett bra sätt att positionera larm inomhus är att installera så kallade iBeacons. iBeacons skickar kontinuerligt en signal som innehåller dess position. Vår larmapp kan fånga upp signalen och på detta sätt positionera den larmande enheten. Beacon Tuner är en app vi utvecklat för att underlätta installationen av nya Beacons. I appen visas en lista på alla Beacons som är aktiva och den Beacon som är närmast kommer att hamna längst upp i listan. Appen möjliggör en enkel sortering av Beacons genom att ändra färg på valfri Beacon. En färg kan exempelvis markera vilket plan i en byggnad en Beacon befinner sig på eller om någon måste ändras. Appen visar även vilken batterinivå varje Beacon har och om någon måste bytas ut. Batterinivåer laddas automatiskt upp till Självserviceportalen där man också har en översikt över alla Beacons vilket gör att man ser om någon Beacon behöver ett batteribyte. Med denna lösning är det enkelt att hålla koll på alla Beacons i byggnaden samt kontrollera att rätt information är inställd på varje Beacon. Vi arbetar just nu med den sista testfasen och räknar med att lansera Beacon Tuner under april månad.

Inloggning till Beacon Tuner
Inställningar för Beacon Tuner
Lista över Beacons i appen
Ring oss