Beacon Tuner för Android-enheter

Crystal Alarm / Nyheter /

Beacon Tuner för Android-enheter

Beacon Tuner för Android-enheter

Ett bra sätt att positionera larm inomhus är att installera så kallade iBeacons. iBeacons skickar kontinuerligt en signal som innehåller dess position. Vår larmapp kan fånga upp signalen och på detta sätt positionera den larmande enheten. Beacon Tuner är en app vi utvecklat för att underlätta installationen av nya Beacons. I appen visas en lista på alla Beacons som är aktiva och den Beacon som är närmast kommer att hamna längst upp i listan. Appen möjliggör en enkel sortering av Beacons genom att ändra färg på valfri Beacon. En färg kan exempelvis markera vilket plan i en byggnad en Beacon befinner sig på eller om någon måste ändras. Appen visar även vilken batterinivå varje Beacon har och om någon måste bytas ut. Batterinivåer laddas automatiskt upp till Självserviceportalen där man också har en översikt över alla Beacons vilket gör att man ser om någon Beacon behöver ett batteribyte. Med denna lösning är det enkelt att hålla koll på alla Beacons i byggnaden samt kontrollera att rätt information är inställd på varje Beacon. Vi arbetar just nu med den sista testfasen och räknar med att lansera Beacon Tuner under april månad.

Inloggning till Beacon Tuner
Inställningar för Beacon Tuner
Lista över Beacons i appen

Senaste nytt