shutterstock_731051713

Förbättrat skydd av persondata i rapporter

Vi arbetar kontinuerligt med tjänstens säkerhet och gör förbättringar där så är möjligt. Därför ändrar vi utskicket av rapporter så att det skickas en länk till administratörerna istället för att rapporten bifogas i mailet. Detta är för att hjälpa våra kunder att efterleva GDPR. Rapporten blir då inte liggande i inkorgen utan raderas automatiskt efter 30 dagar.

Tidigare har rapporten skickats bifogat i mailet, detta resulterade i att den fanns kvar i inkorgen även om man läst mailet om man inte själv valt att radera mailet.

sos_access_v4

Personlarm i mobilen nu stöd för SOS Access V4

Tidigare i år offentliggjorde vi att vi påbörjat arbetet med att integrera med SOS Access V4 som är ett protokoll för larmöverföring vilket möjliggör att ansluta Crystal Alarm till flera larmcentraler. Nu kan vi med glädje meddela att vi söndag den 18e oktober lanserade den version av molntjänsten som har testats med det nya protokollet. Nu kommer alltså larmcentraler som använder SOS Access V4 finnas som alternativ för er med Enterprise som vill koppla Crystal Alarm till en extern larmcentral.

Ring oss