skola

Trygghet för personal inom skolan

En ny kartläggning som SVT låtit göra visar att anmälningar om våld i skolor har fördubblats på fem år. Hotbild finns både mot lärare och mot elever, ibland riktigt unga.

Vi på Crystal Alarm tycker att lärare och elever har rätt att känna sig trygga i den miljön de vistas i dagligen. Vi tror inte att vi kommer kunna lösa problemen med en app, men med hjälp av Crystal Alarms app i din mobil med tillhörande larmknapp i fickan kan vi inte bara hjälpa skolledningen att följa arbetsmiljölagen utan också få personalen på skolan att känna sig tryggare.

Vi arbetar också med flera nya funktioner som är anpassade för skolmiljön och som vi hoppas kommer kunna göra stor skillnad i den beredskap och trygghet man känner som personal på en skola.

train

Idag passerade vi 5000 användare

Ytterligare en tågoperatör har upptäckt fördelarna med att ha ett personlarm som personalen enkelt kan bära med sig och på så sätt skapa trygghet. Det innebär att vi nu passerar 5000 användare. Ju fler användare vi har desto större möjligheter har vi att ytterligare förbättra våra produkter och tjänster.

För er som har självserviceportalen har vi i kommande version lagt till ett antal användbara funktioner. Bland annat kan nu larmcentralen få en bra överblick över när användarna varit aktiva i appen. Ett superbra sätt att se ifall det finns ett utbildningsbehov någonstans i organisationen. 

Man kommer också kunna se hur många procent av användarna som är aktiva och hur många som gjort testlarm under de senaste 3 månaderna. Man kommer även att kunna få ut listor på de larm som gjorts och kunna söka på gamla larm med vissa egenskaper.

Det finns i den nya självserviceportalen också möjlighet att hantera larmgrupper och arbetsuppgifter själv, och det finns även möjlighet att publicera ut dessa så att användaren själv kan byta larmgrupp och arbetsuppgift direkt i mobilen.

En annan funktion som görs tillgänglig i samband med att den nya självserviceportalen lanseras är att man kan använda en teknik som kallas NFC för att automatiskt byta larmgrupp eller arbetsuppgift. Exempelvis kan man skanna en tagg på det fordon man använder, eller det mötesrum som man skall vara i. På så sätt så ger man larmcentralen extra information som kan hjälpa till att hantera larmet på bästa sätt.

blogger

Vi vill värna om yttrandefriheten

Oavsett vilket jobb du har så tycker vi att det är viktigt med trygghet. Kanske är det så att ju mer trogen du är mot dina följare, ju mer du sticker ut hakan och visar vem du är desto större hotbild upplever du. 

Möjligheten att uttrycka sig för en allt bredare publik har ökat markant i och med sociala medier och bloggar. Det här tycker vi är fantastiskt! Att så många kan få en röst på en så stor arena inför en enorm publik, det är demokrati. Att olika intressen gentemot olika intressegrupper kan få forma oss människor att bli mer av det som är vi, mer av det som är viktigt för just oss. Det tycker vi är rättvist. 

Men ett liv bakom ett tangentbord kan få människor att göra saker de aldrig annars vågat. Anonymiteten som kan uppstå kan både uppmuntra till elakt beteende, men också skapa rädslor hos de som vill uttrycka sig. Att din röst ska tystas genom hot är inte ok. Att du ska utstå negativitet och känna rädslor – när du bara gör ditt jobb, det du är bäst på, DET är inte ok.

Vi på Crystal Alarm har inte lösningen på näthat eller botemedlet mot nättroll. Vi har inte heller svaren på att alla frågor och vi kan inte påverka dina rädslor. Däremot kan vi se till att du har ett modernt och funktionellt larm för just dina behov. Vi kan se till att du kan skicka din position till vem du vill i just rätt situation och att det finns åtgärdsplaner för det. Vi tror att det kanske kan hjälpa dig på vägen. Vi tror att det kanske kan få dig att bli ännu mer sann mot dig själv och dina följare. 

Men en Crystal Button på ditt kontor och en egen larmcentral, som kan bestå av en partner, kompis, förälder eller samarbetspartner, eller larmcentral/väktare om du tycker att det känns tryggare, vill vi göra det enklare för dig att känna trygghet att uttrycka dig.

knapp

Larm på jobbet ger trygghet

Det borde vara en rättighet att få känna sig trygg på sin arbetsplats. Att inte behöva känna oro för sin säkerhet eller sin hälsa. Tyvärr är det inte så för alla och det beror ju förstås till viss del på val av yrke. Ofta är det samhällets hjältar som är allra mest utsatta.

De finns de som via sitt yrkesval har hamnat i riskfyllda yrken. Det kan t.ex. vara arbete på höga höjder, eller i djupa grottor eller kanske till och med inom vården med brukare och patienter som ibland uppträder hotfullt. Här finns ofta ett högt säkerhetstänk och klara rutiner för att hantera eventuella incidenter som kan uppstå.

Sedan finns det de som har helt vanliga jobb men som ibland kan hamna i utsatta situationer. Det är väldigt sällan det händer något och egentligen handlar det nog mer om känslan av trygghet. Tänk att alltid ha en knapp tillhands att trycka på om man känner sig hotad.En knapp som inte behöver gå till polis eller ambulans utan en knapp som finns där bara för din trygghets skull och som kan gå exempelvis till kollegorna. Tänk om du dessutom kunde ha stöd för detta i något som du redan bär med dig överallt t.ex. mobilen. Skulle det sedan hända något någon gång för en enda person så är man förberedd.

Flera av våra kunder har satt upp sina egna små larmcentraler. Det betyder inte att larmet alltid går till SOS och ska klassas som fara för någons liv. Larmcentralen finns på jobbet och består kanske av din närmsta chef och ditt skyddsombud eller en kollega. Du bestämmer själv vad som är vettigt för just din situation. En del har en kollega som kommer in i rummet och föreslår kaffepaus när ”larmet går”, en extra person kan ofta lugna ner en situation. En del blir uppringda i mobilen av en nära kollega vid en knivig situation. Det handlar inte om att sätta dit brottslingar eller ens avlägsna personer från platsen. Det handlar om tryggheten att veta att man inte är ensam på jobbet. Att någon bara är en knapptryckning bort, antingen från en Crystal Button, en mobil eller från ditt tangentbord.

För 38 kr/månad och person skapar vi förutsättningarna för trygghet på din arbetsplats. För att ingen ska behöva känna sig ensam i en utsatt situation.

Ring oss