Din personal kan känna sig tryggare om de vet att någon meddelas ifall de inte kommer hem i tid.