SCA Skog

Crystal Alarm / Referenser / SCA Skog

SCA Skog AB

SCA Skog använder Crystal Alarm till personal som arbetar i skogen. SCA har valt en extern larmcentral som hanterar larm direkt och utför åtgärder enligt den åtgärdsplan som SCA fastställt.

Funktioner som används