Personlarm SRT330i2

Med ett tryck på larmknappen får larmmottagaren information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och mottagaren kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser larmmottagaren till att rätt hjälpinsatser kommer på plats. En trygg vetskap för utsatta personer.

Beskrivning

SRT330i2 är en larmmottagare för lokal installation och som kan agera GSM/GPRS-gateway för SRT:s egenutvecklade IPS-nätverk.

 • Larmmottagning via GSM och RF
 • Vidarebefordrar larm via GSM, GPRS och RF
 • Varningsljus
 • Ljudsiren
 • Reläfunktion vid larm
 • Larmknapp
 • Reset/testknapp
 • Tydlig display
 • Internt batteri 6 Ah
 • Storlek 193 x 123 x 80 mm
 • Vikt: 472g
 • Larmkvittens via reset-knapp eller trådlöst.

SRT3302i är en larmmottagare som kan användas med alla SRT:s larmprodukter. När SRT330i2 mottar ett larm indikeras detta lokalt genom en skarp ljudsignal och ett starkt blinkande varningsljus. SRT330i2 kan även vidarebefordra larm via GSM, GPRS och RF.

Ytterligare information

Kommunikation

GNSS

Nej

IP-Klassning

Batteritid

Tidslarm

Recent Posts

Kontakta oss