knapp

Larm på jobbet ger trygghet

Det borde vara en rättighet att få känna sig trygg på sin arbetsplats. Att inte behöva känna oro för sin säkerhet eller sin hälsa. Tyvärr är det inte så för alla och det beror ju förstås till viss del på val av yrke. Ofta är det samhällets hjältar som är allra mest utsatta.

De finns de som via sitt yrkesval har hamnat i riskfyllda yrken. Det kan t.ex. vara arbete på höga höjder, eller i djupa grottor eller kanske till och med inom vården med brukare och patienter som ibland uppträder hotfullt. Här finns ofta ett högt säkerhetstänk och klara rutiner för att hantera eventuella incidenter som kan uppstå.

Sedan finns det de som har helt vanliga jobb men som ibland kan hamna i utsatta situationer. Det är väldigt sällan det händer något och egentligen handlar det nog mer om känslan av trygghet. Tänk att alltid ha en knapp tillhands att trycka på om man känner sig hotad.En knapp som inte behöver gå till polis eller ambulans utan en knapp som finns där bara för din trygghets skull och som kan gå exempelvis till kollegorna. Tänk om du dessutom kunde ha stöd för detta i något som du redan bär med dig överallt t.ex. mobilen. Skulle det sedan hända något någon gång för en enda person så är man förberedd.

Flera av våra kunder har satt upp sina egna små larmcentraler. Det betyder inte att larmet alltid går till SOS och ska klassas som fara för någons liv. Larmcentralen finns på jobbet och består kanske av din närmsta chef och ditt skyddsombud eller en kollega. Du bestämmer själv vad som är vettigt för just din situation. En del har en kollega som kommer in i rummet och föreslår kaffepaus när ”larmet går”, en extra person kan ofta lugna ner en situation. En del blir uppringda i mobilen av en nära kollega vid en knivig situation. Det handlar inte om att sätta dit brottslingar eller ens avlägsna personer från platsen. Det handlar om tryggheten att veta att man inte är ensam på jobbet. Att någon bara är en knapptryckning bort, antingen från en Crystal Button, en mobil eller från ditt tangentbord.

För 38 kr/månad och person skapar vi förutsättningarna för trygghet på din arbetsplats. För att ingen ska behöva känna sig ensam i en utsatt situation.

GDPR_bubbles

GDPR – Ställ själv in lagringstiden av data

Vi har tagit GDPR ett steg längre då vi är oerhört måna om våra användares integritet, genom att låta dig själv välja hur länge olika typer av data ska sparas hos oss. 

Vi har gjort flera anpassningar för att möta den relativt nya lagen GDPR som började gälla den 25:e maj. Förutom att se över interna rutiner och system så har vi skapat en ny inställning i Självserviceportalen som gör att man som kund själv kan ange hur länge olika typer av data skall sparas.

Eftersom olika verksamheter har olika behov och eftersom det är verksamhetens behov som ger laglig grund för behandlingen så överlåter vi detta helt. Tänk dock på att månadsrapporter och veckorapporter från oss baseras på den data som finns i systemet och om man väljer att radera data efter 30 dagar exempelvis så kommer rapporterna endast reflektera de senaste 30 dagarna.

knapp

Larma direkt från en PC med Crystal Alarm Key

Många använder fortfarande tangentbordet frekvent som det viktigaste arbetsredskapet. Därför har vi nu hittat en lösning där du kan larma även från en av dina tangenter. 

Nu lanseras Crystal Alarm Key, som gör att du kan larma från en Windows-PC och är perfekt för fast stationerad personal.

Håll bara F12 nedtryckt i 3 sekunder så går larmet iväg. Crystal Alarm Key fungerar för larmcentralen på samma sätt som övriga Crystal Alarm-enheter med undantaget att det inte kommer någon position med larmet, vilket i många fall inte behövs för en fast installation.

Alla befintliga kunder kan använda Crystal Alarm Key. Det är bara att installera och ange aktiveringskoden så är man igång.

alarmcentral

Nya förbättringar för larmcentralen

Det är av stor vikt att kunna klassificera larm och bedöma hur stor faran faktist är. Detta har vi tagit fasta på i den nya uppdateringen av Crystal Alarm.

Den senaste versionen av Crystal Alarm programvara för larmcentral är nyligen lanserad. Den nya versionen innehåller bland annat följande förbättringar:

– Tydligare skillnad på Tidslarm och Nödlarm. Detta gör att statistik för uppföljning kommer att bli mycket bättre och gör det enklare för användare att finjustera processerna.

– Larmoperatören kommer från och med den nya versionen att klassa larm som antingen skarplarm, provlarm eller falsklarm. Även detta r en åtgärd som kommer att förbättra statistiken från systemet. I samband med klassningen så krävs också en kommentar från operatören, vilket gör att möjligheten att följa upp historiska larm ökar ytterligare.

De nya funktionerna blir tillgängliga automatiskt och ingen installation behöver göras.

Ring oss