cogSmall

Uppdateringar i molntjänsten


Idag har vi lanserat en ny version av Crystal Alarm molntjänst.

Nya funktioner är bland annat möjlighet att ha flera konfigurationer.

Man kan nu aktivera profiler för att bla:

  • Kunna ha ett antal larmanvändare kopplade till larmcentral och
    ett antal som bara larmar internt.
  • Välja att några användare ska kunna använda säkerhemkomst, medans vissa användare inte behöver se den funktionen.
  • Låta varje avdelning ha ett eget uppringningsnummer till arbetsledare, larmcentral eller växel på de specifika kontoren.

För att få reda på mer om denna tjänst eller aktivera det på ert befintliga konto, kontakta oss.

Vår Provlarmsportal har fått en ny design och det har även tillkommit en snabblänk på vår hemsida för att dirigeras till rätt del av ert system. Klicka här för att se hur den ser ut.

Självserviceportalen har också fått sig en rejäl uppfräschning i utseende med nya ikoner och lite ny ordning i sidomenyn

Om menyn i er Självserviceportal inte innehåller alla dessa menyval kan det bero på valda inställningar på ert konto.

updateSmall

Enterprise Large – Nytt abonnemang för komplexa organisationer

Crystal Alarm Enterprise Large är vårt nya abonnemang
för stora och komplexa företag som behöver kunna hantera larm
i en hierarkisk organisationsstruktur.

Det nya abonnemanget möjliggör för underadministratörer
att enbart kunna hantera och visa sina egna användare.
Rapporter som skickas till underadministratörer kommer bara inkludera deras egna användare.

Den nya abonnemangsformen möjliggör även delad fakturering
så att varje avdelning får en separat faktura på sina användare.

Medlem i Säkerhetsbranschen

På Säkerhetsdagen den andra september var vi på vårt första event sedan pandemin startade. I samband med detta är vi nu stolta medlemmar i Säkerhetsbranschen. Säkerhetsbranschen delar våra värderingar.

Crystal Alarm AB

Vi heter alltså nu Crystal Alarm AB, det blev en naturlig utveckling eftersom tjänsten Crystal Alarm har hela vårt fokus. I samband med namnbytet så byter vi också e-postadresser. Istället för förnamn.efternamn@crystalcode.se så skickar vi mail från förnamn.efternamn@crystalalarm.com. Dom gamla e-postadresserna kommer att fungera en tid framöver.

Ny Larmcentral

Nu finns det möjlighet att koppla larm från Crystal Alarm till Stanleys larmcentral. Stanley blir den femte larmcentralen med stöd för Crystal Alarm. Att ansluta nya seriösa larmcentraler är ett arbete som alltid haft hög prioritet hos oss.

Först i världen!

Vi har nu lanserat stöd för inomhuspositionering med hjälp av WiFi-infrastruktur från Cisco. Inomhuspositionering är en förutsättning för att kunna hitta vilken våning en person har larmat från och kanske vilket rum. Genom att använda befintlig WiFi-infrastruktur behöver man inte installera separata sändare/beacons, istället kan man enkelt och kostnadseffektivt aktivera inomhuspositionering i alla sina lokaler utan ytterligare hårdvara! Det görs en anslutning mellan Cisco DNA Spaces och Crystal Alarm och man godkänner aktiveringen direkt i Crystal Alarm Självserviceportalen. Man får nu en noggrann position och får även veta vilken våning det larmas från. Vi tror att denna lösning kommer hjälpa väktare att vara på olycksplatsen mycket snabbare vilket i vissa fall kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

lc-tablet2

Larmcentralsprogramvara för Android-enheter

Vi kommer att lansera en helt ny app för vår larmcentral som går att använda på Android och Android tablets. Själva utformningen kommer att vara likvärdig med den larmcentral som finns tillgänglig via webben och som en Windows-applikationen. Appen är enkel att använda och behöver inte några extra inställningar, den hämtar informationen direkt från den befintliga larmcentralen vilket betyder att man inte behöver göra några justeringar. Appen stöds även av Philips Signage-tablets som har inbyggda RGB LED-lampor som börjar blinka i samband med ett larm.

Övervakning och hantering av larm i den nya larmcentralsprogramvaran för Android-enheter
smartmockups_kmujl3by

Ny layout för att installera Crystal Alarm på Android-enheter

Crystal Alarm kräver flera godkännanden för att fungera korrekt. För att göra det tydligt för slutanvändaren varför vi ber om dessa godkännanden och hur de kommer att användas, har vi helt omformat installationsflödet för Crystal Alarm. Detta är också i linje med nya riktlinjer från Google Play Store och därför lanserar vi denna förändring för Android först medan iPhone kommer att följa något senare.

Godkännanden inkluderar till exempel SMS, positionering, mikrofon / samtal och ljudvarningar.

Skärmarna nedan ger en känsla för den nya designen.

Beacon Tuner för Android-enheter

Ett bra sätt att positionera larm inomhus är att installera så kallade iBeacons. iBeacons skickar kontinuerligt en signal som innehåller dess position. Vår larmapp kan fånga upp signalen och på detta sätt positionera den larmande enheten. Beacon Tuner är en app vi utvecklat för att underlätta installationen av nya Beacons. I appen visas en lista på alla Beacons som är aktiva och den Beacon som är närmast kommer att hamna längst upp i listan. Appen möjliggör en enkel sortering av Beacons genom att ändra färg på valfri Beacon. En färg kan exempelvis markera vilket plan i en byggnad en Beacon befinner sig på eller om någon måste ändras. Appen visar även vilken batterinivå varje Beacon har och om någon måste bytas ut. Batterinivåer laddas automatiskt upp till Självserviceportalen där man också har en översikt över alla Beacons vilket gör att man ser om någon Beacon behöver ett batteribyte. Med denna lösning är det enkelt att hålla koll på alla Beacons i byggnaden samt kontrollera att rätt information är inställd på varje Beacon. Vi arbetar just nu med den sista testfasen och räknar med att lansera Beacon Tuner under april månad.

Inloggning till Beacon Tuner
Inställningar för Beacon Tuner
Lista över Beacons i appen
Girl,Pointing,Finger,On,Screen,Smartphone,On,Background,Wooden,Floor

Fritext som valbar funktion

Vi lanserar nu funktionen fritext som en valbar funktion i Självserviceportalen. Vi har släppt den nya versionen av Crystal Alarm på iOS och Android vilket betyder att fritext finns tillgänglig för användning. 

Funktionen innebär att användare enkelt kan lägga till en egen beskrivande text direkt i appen. Texten kommer att skickas ut i samband med larmet vilket gör det enklare för larmmottagaren att vidta rätt åtgärder. Exempelvis kan denna text beskriva vad en användare har för status/arbetsuppgift, vart personen som larmar befinner sig (adress, våning etc.) eller vad som ska göras när denna person larmar. Fritext gör det möjligt att skräddarsy en individuell larmplan vilket kan vara fördelaktigt om man till exempel har olika arbetsuppgifter eller befinner sig på speciella arbetsplatser. Fritext finns tillgänglig för alla våra kunder med tillgång till Självserviceportalen.

En smart sak kan vara att tala in ett meddelande. iPhone och de flesta Android-modeller översätter talet automatiskt till text.

Här kan vi se hur fritext fungerar i appen.

Ring oss